Category: Soạn bài văn lớp 8

Bài 34 – Ôn tập phần Tập làm văn

Bài 34 – Ôn tập phần Tập làm văn Hướng dẫn 1. Một văn bản cần có tính thống nhất nhằm nêu bật chủ đề, nghĩa là nêu bật ý đồ, ý kiến, cảm xúc của tác giả. Tính thống nhất của văn bản thể hiện ở chỗ văn bản có đối tượng cố định,

Bài 34 – Luyện tập làm văn bản thông báo

Bài 34 – Luyện tập làm văn bản thông báo Hướng dẫn I. ÔN TẬP LÍ THUYẾT 1. Tình huống cần thông báo là tình huống cơ quan lãnh đạo cấp trên cần phải truyền đạt công việc cho cấp dưới hoặc các cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị xã hội muốn phổ

Bài 17 – Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Bài 17 – Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I Hướng dẫn ♦ PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất. Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão

Bài 34 – Tổng kết phần Văn (tiếp theo)

Bài 34 – Tổng kết phần Văn (tiếp theo) Hướng dẫn 7. Bảng thống kê các văn bản văn học nước ngoài đã học ở lớp 8 Văn bản (1) Tác giả (2) Nước (3) Thế kỉ (4) Thể loại (5) Nội dung chủ yếu (6) Đặc sắc nghệ thuật (7) Cô bé bán diêm