Category: Soạn văn lớp 7 tập 2 rút gọn

Bài 31 – Ôn tập phần Tập làm văn

Bài 31 – Ôn tập phần Tập làm văn Hướng dẫn I. Về văn biểu cảm 1. Các bài văn biểu cảm (văn xuôi) đã học và đọc trong sách Ngữ văn 7 tập một: Cổng trường mở ra; Trường học; Mẹ tôi; Vì sao hoa cúc có nhiều cánh nhỏ; Cuộc chia tay của

Bài 31 – Luyện tập về văn đề nghị và báo cáo

Bài 31 – Luyện tập về văn đề nghị và báo cáo Hướng dẫn I. Ôn lại lí thuyết về văn bản đề nghị và báo cáo 1. Mục đích viết văn bản đề nghị và văn bản báo cáo khác nhau ở chỗ: – Văn bản đề nghị được viết ra để gửi lên

Bài 31 – Kiểm tra phần Văn

Bài 31 – Kiểm tra phần Văn Hướng dẫn Kết quả cần đạt Tìm hiểu các đề gợi ý phần Văn và lập dàn bài cho một số đề tự chọn. Thông qua thực hành, biết ứng dụng các văn bản đề nghị và báo cáo vào các tình huống cụ thể; nắm được cách

Bài 30 – Văn bản báo cáo

Bài 30 – Văn bản báo cáo Hướng dẫn I – Đặc điểm của văn bản báo cáo 1. Đọc kĩ hai văn bản báo cáo đã cho. 2. Trả lời các câu hỏi: a) Báo cáo được viết để trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của một

Bài 30 – Dấu gạch ngang

Bài 30 – Dấu gạch ngang Hướng dẫn I. Công dụng của dấu gạch ngang 1. Trong các câu đã cho, dấu gạch ngang có công dụng cụ thể như sau: a) Trong ví dụ a, dấu gạch ngang dùng để đánh dấu bộ phận chú thích. b) Trong ví dụ b, dấu gạch ngang

Bài 30 – Ôn tập phần Văn

Bài 30 – Ôn tập phần Văn Hướng dẫn Kết quả cần đạt Nắm được hệ thống văn bản, những giá trị về nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm, những quan niệm về văn chương, về đặc trưng thể loại của các văn bản, về sự giàu đẹp của tiếng Việt thể

Bài 29 – Văn bản đề nghị

Bài 29 – Văn bản đề nghị Hướng dẫn I. Đặc điểm của văn bản đề nghị 1. Đọc các văn bản 1 và 2. 2. Trả lời các câu hỏi: a) Viết giấy đề nghị nhằm gửi đi một người hay một tổ chức có thẩm quyền để xin giải quyết một điều gì