Category: Soạn bài văn lớp 6

Mẹ hiền dạy con

Mẹ hiền dạy con Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Mạnh Tử (372 – 289 trước Công nguyên) tên là Mạnh Kha; quê ở Sơn Đông – Trung Quốc, học trò của Tử Tư – cháu của Khổng Tử. Mạnh Tử đã cùng học trò viết sách Mạnh Tử

Trả bài tập làm văn số 3

Trả bài tập làm văn số 3 Hướng dẫn Em đọc kĩ các câu hỏi, các yêu cầu trong SGK, trang 149. Sau đó em đọc lại bài tập làm văn của mình, đối chiếu với các yêu cầu đó, rồi lần lượt trả lời từng câu hỏi trong SGK. Em ghi lại các câu

Cụm động từ

Cụm động từ Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG – Cụm động từ là một tập hợp từ, gồm động từ chính và một số từ ngữ phụ thuộc đứng trước, đứng sau động từ chính ấy. – Các từ ngữ phụ thuộc đứng trước (phụ ngữ ở phận trước)

Động từ

Động từ Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG – Động từ là từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. Ví dụ: ăn, uống, chạy, nhảy, nói, cười, đứng, ngồi,… – Động từ có thể đặt sau các từ: đã, đang, sẽ, hãy, đừng, chớ, cũng, vẫn, cứ, còn,…

Con Hổ có nghĩa

Con Hổ có nghĩa Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Truyện trung đại Việt Nam là thể loại truyện văn xuôi chữ Hán, có cách viết không giống hẳn với truyện hiện đại. ở đây truyện nhiều khi gần với kí (ghi chép sự việc), với sử (ghi chép

Luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Luyện tập kể chuyện tưởng tượng Hướng dẫn 1. Tiết trước đã nói tới khái niệm kể chuyên tưởng tượng. Tiết này chủ yếu luyện tập thêm về kể chuyện tưởng tượng. Cụ thể, tiết này giúp em rèn luyện kĩ năng tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn hài cho đề văn kể chuyện

Chỉ từ

Chỉ từ Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Chỉ từ là gì? – Trong từ chỉ từ, có thể hiểu chỉ nghĩa là: “chỉ định”, “chỉ vào”, “trỏ vào” sự vật ; định vị sự vật. Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác

Kể chuyện tưởng tượng

Kể chuyện tưởng tượng Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG – Nếu như truyện đời thường là những truyện có thật trong đời sống, kể chuyện đời thường là kể lại, thuật lại những việc có thật thì truyện tưởng tượng là những truyện do người kể nghĩ ra bằng