Category: Soạn bài văn lớp 6

Động từ

Động từ Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG – Động từ là từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. Ví dụ: ăn, uống, chạy, nhảy, nói, cười, đứng, ngồi,… – Động từ có thể đặt sau các từ: đã, đang, sẽ, hãy, đừng, chớ, cũng, vẫn, cứ, còn,…

Con Hổ có nghĩa

Con Hổ có nghĩa Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Truyện trung đại Việt Nam là thể loại truyện văn xuôi chữ Hán, có cách viết không giống hẳn với truyện hiện đại. ở đây truyện nhiều khi gần với kí (ghi chép sự việc), với sử (ghi chép

Luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Luyện tập kể chuyện tưởng tượng Hướng dẫn 1. Tiết trước đã nói tới khái niệm kể chuyên tưởng tượng. Tiết này chủ yếu luyện tập thêm về kể chuyện tưởng tượng. Cụ thể, tiết này giúp em rèn luyện kĩ năng tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn hài cho đề văn kể chuyện

Chỉ từ

Chỉ từ Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Chỉ từ là gì? – Trong từ chỉ từ, có thể hiểu chỉ nghĩa là: “chỉ định”, “chỉ vào”, “trỏ vào” sự vật ; định vị sự vật. Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác

Kể chuyện tưởng tượng

Kể chuyện tưởng tượng Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG – Nếu như truyện đời thường là những truyện có thật trong đời sống, kể chuyện đời thường là kể lại, thuật lại những việc có thật thì truyện tưởng tượng là những truyện do người kể nghĩ ra bằng

Số từ và lượng từ

Số từ và lượng từ Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Số từ – Số từ là từ chỉ số lượng chính xác, được đặt trước danh từ để đếm hoặc nêu số lượng sự vật. – Số từ còn dùng chỉ số thứ tự hoặc số hiệu sự

Lợn cưới áo mới

Lợn cưới áo mới Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Lợn cưới, áo mới là câu chuyện cười nhằm phê phán tính thích khoe khoang của cải của con người. Khoe của hay bất cứ khoe khoang về điều gì đều là tính xấu. Nó làm méo mó cuộc sống

Treo biển

Treo biển Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Truyện cười là loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống nhằm tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội. 2. Tóm tắt truyện Một cửa hàng bán