Author: Văn hay

Soạn bài: Luyện nói kể chuyện

Soạn bài: Luyện nói kể chuyện Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CAN NẮM VŨNG Để có thể luyện nói kể chuyện đạt-kết quả tốt, các em cần ôn lại để nắm chắc những kiến thức cơ bản sau: – Đặc điểm của bài văn tự sự; – Lời văn tự sự; –

Soạn Văn lớp 12 tập 2 theo chương trình học

BÀI SOẠN VĂN LỚP 12 TẬP 2 MỚI NHẤT Soạn văn lớp 12 tập 2 ngắn gọn, xúc tích, mạch lạc dễ hiểu… Nó tựa như một cuốn sổ tay văn học giúp cho các bạn có thể khái quát được những vấn đề cốt lõi trong những tác phẩm văn học. Những bài biên

Soạn Văn lớp 11 tập 2 theo chương trình học

BÀI SOẠN VĂN LỚP 11 TẬP 2 MỚI NHẤT Soạn văn lớp 11 tập 2 ngắn gọn, xúc tích, mạch lạc dễ hiểu… Nó tựa như một cuốn sổ tay văn học giúp cho các bạn có thể khái quát được những vấn đề cốt lõi trong những tác phẩm văn học. Những bài biên

Soạn Văn lớp 10 tập 2 theo chương trình học

BÀI SOẠN VĂN LỚP 10 TẬP 2 MỚI NHẤT Soạn văn lớp 10 tập 2 ngắn gọn, xúc tích, mạch lạc dễ hiểu… Nó tựa như một cuốn sổ tay văn học giúp cho các bạn có thể khái quát được những vấn đề cốt lõi trong những tác phẩm văn học. Những bài biên

Soạn Văn lớp 9 tập 2 theo chương trình học

BÀI SOẠN VĂN LỚP 9 TẬP 2 MỚI NHẤT Soạn văn lớp 9 tập 2 ngắn gọn, xúc tích, mạch lạc dễ hiểu… Nó tựa như một cuốn sổ tay văn học giúp cho các bạn có thể khái quát được những vấn đề cốt lõi trong những tác phẩm văn học. Những bài biên

Soạn Văn lớp 8 tập 2 theo chương trình học

BÀI SOẠN VĂN LỚP 8 TẬP 2 MỚI NHẤT Soạn văn lớp 8 tập 2 ngắn gọn, xúc tích, mạch lạc dễ hiểu… Nó tựa như một cuốn sổ tay văn học giúp cho các bạn có thể khái quát được những vấn đề cốt lõi trong những tác phẩm văn học. Những bài biên

Soạn Văn lớp 7 tập 2 theo chương trình học

BÀI SOẠN VĂN LỚP 7 TẬP 2 MỚI NHẤT Soạn văn lớp 7 tập 2 ngắn gọn, xúc tích, mạch lạc dễ hiểu… Nó tựa như một cuốn sổ tay văn học giúp cho các bạn có thể khái quát được những vấn đề cốt lõi trong những tác phẩm văn học. Những bài biên

Soạn Văn lớp 6 tập 2 theo chương trình học

BÀI SOẠN VĂN LỚP 6 TẬP 2 MỚI NHẤT Soạn văn lớp 6 tập 2 ngắn gọn, xúc tích, mạch lạc dễ hiểu… Nó tựa như một cuốn sổ tay văn học giúp cho các bạn có thể khái quát được những vấn đề cốt lõi trong những tác phẩm văn học. Những bài biên